55 زندانی حزب اسلامی از زندان رها شدند

۱۲ ثور ۱۳۹۶

بر اساس توافق حکومت و حزب اسلامی، 55 تن از زندانیان این حزب از زندان‌های پلچرخی و بگرامی کابل رها شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روند رهایی زندانیان حزب اسلامی که قرار بود روز گذشته انجام شود، بنا بر برخی شکایت‌ها و انتقادات از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و امریکا، با تاخیر مواجه شد.

دلیل عمده در تاخیر روند رهایی زندانیان حزب اسلامی در روز گذشته، عدم رهایی 13 تن از زندانیان حزب اسلامی بود که به جرم‌های سنگین بازداشت شده بودند.

اما این روند، امروز (12ثور) در حالی انجام شد که آن 13 زندانی از زندان رها نشده و تنها 55 تن از زندانیان حزب اسلامی بر اساس توافق، رها شدند.

رهایی زندانیان حزب اسلامی از جمله موارد عمده توافق‌نامه صلح حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی بود و گفته می‌شود عدم حضور گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در کابل نیز تاخیر در رهایی زندانیان حزبش بوده است.

هرچند گفته می‌شود 13 زندانی دیگر حزب اسلامی در روزهای آینده رها خواهند شد.

این زندانیان در حالی رها می‌شوند که روز گذشته حزب اسلامی نسبت به عدم رهایی زندانی‌شان به دولت هشدار داده بود.

حزب اسلامی

رها

زندانی

صلح


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.