اختصاص ایستگاه راه آهن برای یک دانش آموز دختر در جاپان

378718_691راه آهن جاپان یک ایستگاه قطار مسافر بری را برای یک دانش آموز دختر در این کشور اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این قطار مسافربری هر روز و شب در ایستگاه “کامی شیراتاکی” متوقف می شود و یک دانش آموز دختر که تنها مسافر این ایستگاه واقع در جزیره شمالی جاپان هوکایدو می باشد، به مکتب میبرد و میارد.

راه آهن جاپان سه سال پیش تصمیم به بستن این ایستگاه راه آهن را گرفت، اما مسولین متوجه شدند که قطار تنها گزینه برای یک دختر برای رفتن به مکتب می باشد.

ایستگاه راه آهن کامی-Shirataki یک مثال زیبا از مراقبت ها و مسئولیت دولت نسبت به شهروندان آن کشور خبر می دهد.

در تازه ترین مورد راه آهن جاپان تصمیم به بستن ایستگاه به دلیل مکان و راه دور و عدم مسافران در این ایستگاه را گرفته اما مقامات محلی جاپان دریافتند که یک متعلم لیسه هر روز از این ایستگاه برای رفتن به مکتب استفاده می کند این موضوع باعث شد تا مسولین درباره تصمیم خود تجدید نظر کند.

در حال حاضر، این ایستگاه تنها برای ارایهء خدمات برای یک دختر، قطار رفت و آمد می کند.

این ایستگاه قطار با توجه به زمان مکتب دختر باز نگهداشته شده تا که دختر٬ مکتب خود را تا سه دیگر تمام نماید .

Author