۴۲ قرارداد به ارزش ۱.۸ میلیارد افغانی منظور شد

کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور ۲۴ قرارداد را به ارزش بیشتر از ۱.۸ میلیارد افغانی منظور کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به یاست اشرف غنی و با حضور مسوولین اداره تدارکات ملی، برخی ناظرین کاکس پارلمانی مبارزه علیه فساد اداری، شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه و مشرانو جرگه، سیگار و سیستیکای حمایت قاطع در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه قرارداد پروژه قیرریزی سرک ولسوالی اندخوی الی قرغان در ولایت فاریاب؛ قرارداد عرضه خدمات صحی به خصوص خدمات صحی طفل و مادر در مناطق دور دست و نا امن. بخش اول در ولایت های قندهار و ارزگان، بخش دوم در ولایت های هلمند و فراه و بخش سوم در ولایت نورستان، از طریق عرضه کنندگان محلی خصوصی به تصویب رسید.

همچنین قرار داد تدارک موسسات خدمات مشورتی برای تطبیق پروژه میثاق شهروندی در ولایت های بلخ، سرپل و جوزجان برای مدت ۳۶ ماه (سه سال)؛ قرارداد پروژه تامین امنیت چهار میدان هوایی بین المللی (کابل، بلخ، قندهار و هرات)؛ پروژه خدمات مشورتی برنامه صدور شهادت‌نامه مسلکی برای مفتشین داخلی وزارت مالیه منظور شد.

قرارداد ایجاد مرکز تکنالوژی معلوماتی (ICT center) و سیستم سولر دانشگاه غزنی؛ قرارداد تدارک ۱۰۰ عدد (سی ای) بورد مورد نیاز وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛ قرارداد تدارک ۹ قلم اجناس احداث باغچه های خانگی، با نصب سیستم قطره‌یی آن در ۱۷ ولایت مربوط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، قرارداد پروژه اعمار ذخیره آب با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب همراه با تجهیزات، مربوط ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان، شامل قرارداد ها می باشد.

همچنین پروژۀ خدمات حفظ و مراقبت سیستم ثبت اعتبارات عامه (تعدیل قرارداد با افزایش قیمت)؛ قرارداد تدارک ۹۵ عراده موتر نوع پیکپ، مدل ۲۰۱۷ مورد ضرورت ولسوالان و روسای ولایتی اداره مستقل ارگان های محلی؛ قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات برقی و مواد ساختمانی ولسوالی بادپخ ولایت لغمان مربوط شرکت برشنا از دیگر قرارداد های منظورشده است.

اعطای قراداد تدارک سه پایه پرنتر برای چاپ کارت با ملحقات آن، مربوط وزارت مالیه؛ قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی (گوشت) مورد ضرورت وزارت امور سرحدات و قبایل؛ قرارداد پروژه نشر اعلانات رادیویی برنامه آگاهی عامه در سطح ملی و محلی، مربوط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛ قرارداد تدارک گاز مایع مورد ضرورت ادارات مرکزی و قطعات نظامی ریاست عمومی امنیت ملی از دیگر مواد قراردادی منظورشده می باشد.

همچنین در این جلسه، کمیسیون تدارکات ملی پروژۀ خدمات مشورتی استخدام مشاور تخنیکی برای معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی، پروژه دیزاین، اعمار، نصب و منتاژ بند برق آبی کوچک سوختوک ولایت دایکندی (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) و پروژه ساخت سرک از سنگرسرای (مرکز ولسوالی کامه ولایت ننگرهار) الی قریه نوآباد این ولسوالی را جهت بررسی‌های بیشتر و رفع نواقص تخنیکی اعاده نمود.

کمیسیون تدارکات ملی در مورد پروژۀ ساخت سرک از مرکز ولسوالی کامه الی نوآباد، فیصله کرد تا موضوع ارائه اطلاعات نادرست، توسط شرکت پیشنهادی را برای ساخت این جاده از سوی وزارت فواید عامه به گونه دقیق و همه جانبه بررسی شود و در صورت تخلف شرکت متذکره، طبق احکام قانون تدارکات جهت محرومیت به اداره تدارکات ملی معرفی گردد.

کمیسیون تدارکات ملی در مورد شرکت تفتیش کننده‌ی که مسئولیت تفتیش مالی شرکت فوق الذکر را داشته است، فیصله نمود تا این شرکت نیز به دلیل تبانی، جعل و کتمان حقایق، تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته و جواز فعالیت آن، مطابق به قوانین نافده کشور ملغا اعلام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *