۴۰ نفر در ادلب سوریه توسط جبه النصره سر بریده شد

گروه تروریستی جبهه النصره در جنایت تازه خود ۴۰ غیرنظامی را در دو شهر واقع در ریف ادلب در سوریه سَر برید.

گروه تروریستی جبهه النصره در جنایت تازه خود ۴۰ غیرنظامی را در دو شهر واقع در ریف ادلب در سوریه سَر برید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، برخی منابع آگاه از اقدام عناصر گروه تروریستی در سر بریدن بیش از ۴۰ فرد جوان و سالخورده طائفه دروزیها در دو شهر قلب لوزه و قربیزا در منطقه مرزی السماق در ریف ادلب خبر داد.

یک منبع نظامی سوری گفت: تروریست ها دهها نفر دیگر را نیز ربودند.

برخی شبکه های اجتماعی در اینترنت اسامی ۲۰ نفر از قربانیان از جمله یک کودک هشت ساله را منتشر کردند.