۴ کشته در درگیری در زندان ولایت جوزجان

مقام های امنیتی ولایت جوزجان میگویند: زندانیان در ولایت جوزجان سه پولیس را کشته و ۱۰ تن دیگر را زخمی کردند.

مقام های امنیتی ولایت جوزجان میگویند: زندانیان در ولایت جوزجان سه پولیس را کشته و ۱۰ تن دیگر را زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فقیر محمد جوزجانی، فرماندۀ پولیس جوزجان با تایید این خبر میگوید: این رویداد زمانی رخ داد که یک هیئت به خاطر بررسی به زندان شبرغان، مرکز ولایت جوزجان آمده بود.

آقای جوزجانی می‌گوید که زندانیان تصور کرده‌اند این هیئت به خاطر انتقال آنان به زندان پل چرخی کابل آمده و دست به این اقدام زده‌اند.

او گفت که در نتیجه درگیری زندانیان با ماموران امنیتی، یک زندانی و سه مامور پولیس کشته شدند.

گزارش‌هایی نیز وجود دارد که این زندانیان یک پولیس را زنده آتش زده‌اند.