۴ شورشی طالب در حمله هواپیمای بدون سرنشین در قندوز کشته شد

index مسولان  امنیتى در ولایت قندوز مى گویند که در حملۀ هوایپیمای بدون سرنشین قوت های آیساف در ولسوالى دشت ارچى، دست کم ۴ تن از شورشیان طالب کشته شدند

لوی پاسوال شیر عزیز کامه وال فرمانده زون ۸۰۸سپین زر در شمالشرق کشور، به خاورمیانه گفت که این حمله، حوالى صبح امروز در منطقه (باجوری) ولسوالى دشت ارچى ولایت قندوز صورت گرفته است.

او گفت که حدود ۴ تن از مخالفین، به شمول مولوی ناصر یکتن از سرگروپان شان سوار بر یک موتر سراچه می خواستند از مرکز ولسوالى به طرف منطقه باجوری ها در مسیرراه هدف حمله هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفتند.

به گفته فرمانده زون ۸۰۸ سپین زر، این حمله از سوی نیروهای آیساف انجام شده است.

گفتنی است که هفته پیش نیز در این ولسوالی ۲۰تن از شورشیان طالب در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین کشته شدن.

Author

About Author