۳۱ تن مسافر ربوده شده در قید داعش به سر میبرند

معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحت ملی افغانستان میگوید: ۳۱ تن مسافر ربوده شده از ولایت زابل در قید گروه تروریستی داعش به سر میبرند.

معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحت ملی افغانستان میگوید: ۳۱ تن مسافر ربوده شده از ولایت زابل در قید گروه تروریستی داعش به سر میبرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حاجی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت افغانستان به رسانه‌ها گفته‌ است، دوتن از رهبران پیشین طالبان که اکنون به گروه داعش پیوسته‌اند، شهروندان هزاره را در زابل گروگان گرفته‌اند.

به گفته معاون دوم رئیس اجرایی، داعش در صدد آن است تا در افغانستان فتنه برپا کند اما حواس مردم افغانستان جمع است و بیرونی‌ها اجازۀ مساعد ساختن زمینۀ برادرکشی در افغانستان را نخواهند داد.

این در حالی‌ست که بیش از ۴۰ روز از گروگان‌گیری ۳۱ شهروند هزارۀ افغانستان در زابل می‌گذرد اما تا کنون حکومت در رهایی آنان از چنگ گروگان‌گیران ناکام بوده‌است.