27 زخمی از واژگون شدن بس مسافربری

۲۴ دلو ۱۳۹۴

12746457_1026757797385340_586424773_n

در نتیجه واژگون شدن موتر مسافربری در ولسوالی ژیری قندهار، 27 تن به شمول کودکان و زنان زخم برداشت.

صمیم خپلواک، سخنگوی والی قندهار به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد عصر دیروز در منطقه حوض مدد ولسوالی ژیری اتفاق افتاد.

به گفته وی، این حادثه زمانی صورت گرفت که موتر بس 303 که از کابل به سمت نیمروز در حرکت بود، از سرک منحرف شده و واژگون شد.

خپلواک اظهار داشت که در این رویداد، 27 تن به شمول کودکان و زنان زخمی شده که تمام زخمی ها نیز به بیمارستان حوزوی قندهار انتقال داده شده اند.

سخنگوی والی قندهار علت این رویداد را بی توجهی راننده و عدم کنترول موتر عنوان کرد.

بیمارستان

تن

خاورمیانه

رویداد

زخمی

منحرف

موتر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed