۲۷ زخمی از واژگون شدن بس مسافربری

12746457_1026757797385340_586424773_n

در نتیجه واژگون شدن موتر مسافربری در ولسوالی ژیری قندهار، ۲۷ تن به شمول کودکان و زنان زخم برداشت.

صمیم خپلواک، سخنگوی والی قندهار به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این رویداد عصر دیروز در منطقه حوض مدد ولسوالی ژیری اتفاق افتاد.

به گفته وی، این حادثه زمانی صورت گرفت که موتر بس ۳۰۳ که از کابل به سمت نیمروز در حرکت بود، از سرک منحرف شده و واژگون شد.

خپلواک اظهار داشت که در این رویداد، ۲۷ تن به شمول کودکان و زنان زخمی شده که تمام زخمی ها نیز به بیمارستان حوزوی قندهار انتقال داده شده اند.

سخنگوی والی قندهار علت این رویداد را بی توجهی راننده و عدم کنترول موتر عنوان کرد.