۲۰۰ میلیون دالر برای آغاز پروژه تاپی اختصاص یافت

امضای موافقتنامه سرمایه گذاری پایپلاین تاپیدر بیست و چهارمین اجلاس کمیته رهبری پروژه تاپی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان، موافقتنامه سرمایه گذاری میان سهامداران کمپنی تاپی پایپ لاین لمیتد، به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این موافقتنامه با حضور وزیر امور خارجه ترکمنستان، وزرای پترولیم کشورهای ترکمنستان، پاکستان، هند، معین وزارت معادن و پترولیم افغانستان و مسؤولین ارشد بانک توسعه آسیایی امضا شد.

براساس این موافقتنامه، ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی منحیث بودجه اولیه برای مطالعات تخنیکی، اجتماعی و محیط زیستی، سروی مسیر پایپ لاین، و مدیریت مسائل مالی و تدارکاتی قبل از آغاز اعمار پایپ لاین اختصاص داده شده است.

کمپنی تاپی پایپ لاین لمیتد مسؤولیت تکمیل مراحل ابتدایی، اعمار و فعال سازی پروژه را به عهده دارد.

این کمپنی پس امضای موافقتنامه سرمایه گذاری، تا دو ماه آینده در شهر دوبی امارات متحده عربی به فعالیت خود آغاز خواهد کرد.

پایپ لاین تاپی سالانه ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را به مدت ۳۰ سال از ترکمنستان به پاکستان و هند از مسیر افغانستان انتقال خواهد داد. کشور هند بیشتر از پنجاه فیصد از این گاز را خریداری می نماید.

پایپ لاین گاز تاپی از اولویت های منطقه و در ضمن از پروژه های عمده افغانستان می باشد.

این پایپ لاین از مسیر پنج ولایت افغانستان که در حدود بیشتر از ۷۰۰ کیلومتر است، خواهد گذشت.

حکومت افغانستان برنامه های مشخصی را در سال ۱۳۹۵ برای آغاز کار این پروژه در خاک افغانستان به همکاری کمپنی تاپی لمیتد روی دست گرفته است و قرار است اعمار این پروژه در جریان سه سال تکمیل گردد.