10 مسیر تظاهرات میلیونی جنبش رو‌شنایی در کابل اعلام شد

۲۵ ثور ۱۳۹۵

13124832_1004688372957616_3837777911903389961_n-e1462655716390-810x415شورای مردمی جنبش روشنایی برای تظاهرات میلیونی روز دوشنبه هفته جاری (۲۷ ثور) ۱۰ مسیر را اعلام کرد که براساس آن حرکت مردم از ساعت ۷ صبح این روز آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هدف از تظاهرات روز دوشنبه اعلام همبستگی و دادخواهی مردم برای پروژه توتاپ از مسیر بامیان‌ ـ میدان‌ وردک به کابل خوانده شده است.

شورای مردمی جنبش روشنایی مسیرحرکت تظاهرات کنندگان را در روز ۲۷ ثور قرار ذیل اعلام نموده است:

الف( محل تجمع نهایی: چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری.

ب) مسیرهای تظاهرات:
مسیر شماره یک: قلعه نو، پل خشک، جاده شهید مزاری، کوته سنگی، دهمزنگ، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره دوم: شهرک امید سبز، افشار دارالامان، بهادرخان، چهار قلعه چهار دهی، جاده کاتب، چوک شهید مزاری، کوته سنگی، دهمزنگ، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره سوم: قلعه فتوح، دوغ آباد، سه راهی علاالدین، چهارراهی پل سرخ، دروازه جنوبی دانشگاه کابل، دهمزنگ، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره چهارم: افشار، کارته مامورین، سرک سیلو، دانشگاه طبی کابل، کارته سخی ، دهمزنگ، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره پنجم: چنداول، مسجد جعفریه، سرزیر زمینی، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره ششم: خیرخانه، تایمنی، مسجد قهرمان کربلا، مسیر جماعت خانه، چهارراهی حاجی یعقوب، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره هفتم: چهارقلعه وزیر آباد، برج برق، قلعه موسی، چهارراهی حاجی یعقوب، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره هشتم: پایکوب نصوار، قلعه فتح الله، چهارراهی حاجی یعقوب، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره نهم: ده خدایداد، چمن حضوری، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

مسیر شماره دهم: قلعه‌چه، بینی حصار، چمن حضوری، چوک فواره آب، مقابل ارگ ریاست جمهوری

ج) آغاز حرکت از مسیرهای اعلام شده: راس ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۲۷ ثور ۱۳۹۵

بامیان

تظاهرات

جنبش

ده مسیر

روشنایی

کابل

میدان وردک

هزاره ها


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed