۷۰ هزار نسخه تحریف شده قرآن در عربستان ضبط شد

IMG13480090در آستانه آغاز مناسک حج ابراهیمی، ۷۰ هزار نسخه تحریف شده از قرآن کریم در عربستان ضبط و مصادره شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ۷۰ هزار نسخه تحریف شده از قرآن کریم در یک موتر باربری جاسازی شده بود که در میان حجاج در مناسک حج توزیع گردد اما توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی کشف و مصادره شد.

براساس گزارشها متهمان این قضیه نیز دستگیر و مورد بازپرسی قرار خواهند گرفت و نسخه‌های قرآنی ضبط شده نیز به وزارت امور اسلامی، اوقاف، تبلیغات و ارشاد اسلامی عربستان تحویل داده خواهند شد.

چندی قبل نیز، گشت‌های امنیتی مکه مکرمه با همکاری شعبه وزارت اطلاعات و فرهنگ عربستان در این شهر، ۵۶۰۰ نسخه تحریف‌شده وارداتی قرآن را ضبط کردند.

گشت‌های امنیتی مکه مکرمه همچنین، راننده موتر حامل این نسخه‌های تحریف‌شده از قرآن را که دارای ملیت یکی از کشورهای عربی بود و از جده عازم مکه بود را دستگیر کردند و این راننده متخلف به همراه نسخه‌های تحریف‌شده قرآن به حوزه قضایی و نهادهای مربوطه برای ادامه تحقیقات تحویل داده شدند.