یک کودک ۱۲ ساله از چنگ آدم ربایان رها شد

۱۴ اسد ۱۳۹۵

MILIموظفین امنیت ملی یک کودک ۱۲ ساله تخاری را از چنگال آدم ربایان در جریان یک عملیات ویژه آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در خبرنامه ریاست امنیت ملی که امروز (14اسد)به نشر رسیده، آمده است که در این عملیات ویژه سه آدمربا دستگیر شده است.

به نقل از خبرنامه، حاجی حبیب الله فرزند ارباب عبدالرحمن؛ سید احمد فرزند رحمت الله و ضیاالرحمن فرزند عبدالحکیم افراد بازداشت شده در این عملیات هستند.

ریاست امنیت ملی می گوید که این افراد یک کودک ۱۲ ساله را بازداشت و در بدل رهایی وی، ۵۰۰ هزار دالر امریکایی خواسته بودند.

در خبرنامه آمده است که این افراد، کودک یاد شده را از ساحه گولایی باغ ذخیره شهر تالقان ولایت تخار اختطاف کرده و ۲۴ روز در یک مخفیگاه واقع ولسوالی خان آباد نگهداری می کردند.

آدم ربایان،

اختطاف،

عملیات ویژه،

موظفین امنیت ملی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed