یک قاچاقچی مواد مخدر در فرودگاه کابل بازداشت شد

۲۳ ثور ۱۳۹۶

پولیس سرحدی فرودگاه بین المللی حامدکرزی در کابل یک قاچاقچی مواد مخدر را با بیش از یک و نیم کیلو گرام هیروئین بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این شخص شهروند افغانستان می باشد میخواست که مواد مخدر جاگذاری شده در بکس سفری اش را به شهر دبی انتقال دهد.

پولیس سرحدی فرودگاه بین المللی کابل اعلام کرد شخص بازداشت شده یک کیلو و 438 گرام هیروئین را در قسمت تحتـــــانی بکـــس ســـفری خویش بشـــــــکل نهایــت ماهـــــــرانه جاســـــــــــازی نموده بود.

این شخص به اثــر ســـــــــعی وتــــلاش ماموران پولیـــــــــس ســــــــرحدی در جــــریان چک وکنترل بازداشت شده و بعد از تحقیقات ابتدایی جهت تحقیقات بیشـــــــتر به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی شده است.

بازداشت

بیش از یک کیلو

فرودگاه کابل

قاچاقچی

هیروئین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.