یک شهروند تاجیکستانی عضو داعش در تخار بازداشت شد

Captureماموران ریاست عمومی امنیت ملی، یک شهروند تاجیکستانی عضو گروه داعش و سه تن از اعضای گروه تروریستی طالبان را در ولایت تخاربازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تروریستان از ولسوالی های خواجه غار ولایت تخار و ولسوالی چهاردره ولایت قندوز بازداشت شده اند.

براساس خبرنامه ای ریاست عمومی امنیت ملی، اسامی نصرت الله (گینجه یوف) فرزند شریف الله باشنده شهر دوشنبه تاجیکستان است که توسط گروه تروریستی داعش از طریق ارتباطات انترنتی به آن گروه جذب و از طریق کشور ایران بمنظور آموزش های نظامی و پیوستن به گروه داعش وارد افغانستان گردیده است.

این تروریست داعشی در نظر داشت از طریق ولسوالی خواجه غار ولایت تخار به ولسوالی دشت ارچی قندوز رفته و در فعالیت های تروریستی در این ولایت شرکت نماید.

همچنین ماموران ریاست عمومی امنیت ملی سه تن از اعضای گروه تروریستی طالبان را بنام های عبدالقیوم مشهور به «مجاهد» فرزند سیف الله، نصرت الله به اسم مستعار (قاری سردار) فرزند گل نبی و محمد صادق فرزند گل جان که در ولسوالی چهار دره ولایت قندوز مصروف فعالیت های ضد دولتی و  تروریستی بودند، بازداشت نموده است.