یک شرکت خصوصی، ۲ عراده موتر به وزارت خارجه کمک کرد

شرکت الکوزی گروپ، دو عراده واسطه نقلیه تشریفاتی به ارزش ۱۱۰۰۰۰ دالر امریکایی را به وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان

^1667E8A0F9D203194816B724064E2E4E36669BF54C8C44A2DE^pimgpsh_fullsize_distrشرکت الکوزی گروپ، دو عراده واسطه نقلیه تشریفاتی به ارزش ۱۱۰۰۰۰ دالر امریکایی را به وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان کمک کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این موتر ها که از نوع تشریفاتی Rav 4-2015 ساخت کمپنی تویوتا می باشد، برای مهمانان VIP در فرودگاه بین المللی حامد کرزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اسناد این وسایط از سوی مسئول اداری و تدارکاتی شرکت الکوزی گروپ مقیم کابل به میرویس صالحی معاون ریاست تشریفات وزارت امور خارجه کشور تسلیم داده شد.

صالحی، حین تسلیمی وسایط یاد شده، از کمک ها و حمایت شرکت یادشده با وزارت امور خارجه بخصوص تجهیز و تمویل سالون های VIP فرودگاه بین المللی حامد کرزی قدردانی نمود.

قابل یادآوری است که شرکت الکوزی گروپ سالون های VIP فرودگاه بین المللی حامد کرزی را قبلاً به ارزش پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) دالر امریکایی تجهیز و تمویل کرده است.