یک سردسته طالبان مسلح با همکارش در پروان بازداشت شد

Captureمؤظفین ریاست عمومی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان طی عملیات  در مربوطات شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یک سردسته گروه تروریستی را با یک تن از همکارانش شناسایی و بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «اسامی عبدالمنان» مشهور به وزیر سردسته گروه تروریستی طالبان را با یک تن از همکارش بنام «رضا»  بازداشت شده اند.

براساس معلومات ریاست عمومی امنیت ملی، این افراد  در ترور افراد و اشخاص، سرقت های مسلحانه، ماین گذاری و آزار و اذیت مردم دست دارند و باالفعل با یک میل کلاشینکوف و یک میل تفنگچه بازداشت شده است.

افراد بازداشت شده از جمله مجرمین متکرر بوده که قبلاً نیز بازداشت و مدت سه سال را در زندان  سپری نموده و بعد از رهایی در گروپ تروریستی حشمت الله مشهور به حشو در شهر چاریکار فعالیت می‌نمودند.

امنیت ملی اعلام کرد که با استفاده از حضور تروریستان در بعضی نقاط افغانستان مجرمین حرفوی نیز با این تروریستان دست همکاری داده با هم فعالیت می نمایند.

نیروهای امنیتی افغانستان به تمام این مجرمین و تروریستان هشدار می دهد که در هیچ نقطه افغانستان درامان نخواهند بود. یا دستگیر خواهند شد و یا هم از بین برده خواهند شد تا مردم شریف ما بتوانند در یک فضای امن زندگی نمایند.