یک تبعه پاکستانی در کابل بازداشت شد

دسنیروهای پولیس فرماندهی کابل یک شهروند پاکستانی را همراه با یک قبضه تفنگچه کمری بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تبعه پاکستانی همرا با یک میل تفنگچه در یک عملیات ویژه و هدفمند نیروهای قطعات خاص پولیس ملی وزارت امورداخله در مربوطات ولایت کابل بازداشت شد.

براساس معلومات پولیس کابل بررسی های بیشتر در این زمینه جریان دارد.