یک استاد دانشگاه کابل در اثر سکته قلبی درگذشت

13087369_571602929681598_1125579273212721156_nمحب بارش، استاد دانشکده ادبیات و زبان دری دانشگاه کابل در اثر سکته قلبی امروز در شهر کابل در گذشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای بارش یکی از استادان با تجربه و از بزرگان ادبیات دری افغانستان بود.

استاد بارش همواره در نقد کتاب ها و نگارش پیش قدم بود و تلاش می کرد که زبان و ادبیات دری در دانشگاه های افغانستان به سطح عالی آن نگهداشته شود.