سر دسته یک گروه آدم ربایان در کابل بازداشت شد

ریاست عمومى امنیت ملى کشور می‌گوید شخصى را حین اختطاف یک تاجر در کابل بازداشت نموده که در چندین جرایم دیگر نیز دست داشته است.

ریاست عمومى امنیت ملى کشور می‌گوید شخصى را حین اختطاف یک تاجر در کابل بازداشت نموده که در چندین  جرایم دیگر نیز دست داشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امنیت ملی افغانستان در یک عملیات ویژه گران آقا، یکی از سردسته‌های آدم‌ ربایان که باشندۀ اصلی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا می‌باشد را از ناحیۀ دهم شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید گران آقا زمانی بازداشت شده که می‌خواسته یک تاجر ملی را در ناحیۀ دهم شهر کابل اختطاف نماید.

با این مرد یک میل تفنگ‌چه، زولانه، مقداری سیمکارت تلفن، کمپیوتر و یک کارت حمل سلاح نیز به دست آمده‌است.

فرد بازداشت‌شده همچنان در گروگان‌گیری احمدشاه وحید، معیین وزارت فواید عامه، ربودن یک تاجر ملی از ساحۀ کارتۀ جهار و دزدی پول یک صراف در چهارراهی شهید، ناحیۀ دهم شهر کابل نیز سهم فعال داشته‌ است.

این در حالی‌ست که پیش از چاشت امروز افراد مسلح سوار بر موتر نوع هایلکس، در شهر کابل دوتن از شهروندان را در موترشان تیرباران کرده و به قتل رسانیدند.