گسترش دامنه نا امنی در کندز

کندز1شماری از باشنده های ولایت کندوز در شمالشرق افغانستان می گویند که در حال حاضر طالبان مسلح در بیشتر بخش های این ولایت حضور نظامی دارند.

نظام الدین از باشنده های کندز به خبرگزاری خاورمیانه می گوید که یازده ماه از بازپس گیری این شهر از طالبان مسلح می گذرد؛ اما تا هنوز حکومت نه توانسته که بخش های باقی مانده را از حضور طالبان پاکسازی کند.

وی می گوید که ساحه نا امنی در این ولایت با گذشت هر روز گسترش می یابد و حکومت مرکزی در این زمینه توجه جدی نمی کند.

نظام الدین می گوید:”حکومت تا هنوز نتوانسته است که ساحات باقی مانده را از حضور طالبان پاکسازی کند، بیش از ۶۰ درصد از مناطق این ولایت در کنترول طالبان است، تنها مناطق شهر در کنترول دولت است و حکومت مرکزی هیچ توجهی ندارد.

شاولی یکی دیگر از باشنده ها کندز می گوید که اگر دولت به امنیت کندز توجه نکند، ممکن این ولایت یک بار دیگر به دست طالبان سقوط کند.

وی می گوید که غیر از مناطق مربوط به شهر در سایر مناطق طالبان حضور دارند.

شاولی می گوید: “در مراکز شهرها دولت و در سایر نقاط این ولایت طالبان حضور دارند، امنیت روز به روز خراب تر می شود، عملیات های را که دولت انجام می دهند زیاد نتیجه نداده است، دولت اگر تصمیم جدی در پاکسازی این ولایت از وجود طالبان نگیرد، شاید طالبان یک بار دیگر این ولایت را تصرف کند.”

محمد یوسف ایوبی رییس شورای ولایتی کندز نیز گفته که در ۷۰ درصد از مناطق مربوط به این ولایت طالبان حضور دارند.

وی می گوید:”همین اکنون بیشتر از ۷۰ درصد از مناطق ولایت کندز در کنترول طالبان است، در مراکز دولت و در دیگر مناطق طالبان حضور دارند، رییس جمهور وعده هایش را در خصوص پاکسازی این ولایت از حضور طالبان پوره نکرده است.”

اما اسدالله عمرخیل والی کندز در نشستی در این ولایت گفت آنان تصمیم دارند که از طریق عملیات های هوایی سران و وسایط طالبان مسلح را هدف قرارد بدهند.

عمرخیل گفت که در این عملیات ها در مرکز و ولسوالی های ولایت کندز تا هنوز صد ها تن از شورشیان طالب کشته و ده ها عراده وسایط نظامی شان را که از نزد نیرو های امنیتی گرفته بودند، از بین برده اند.

وی می گوید که این عملیات ها تا زمانی تضعیف مکمل طالبان در این ولایت ادامه خواهد داشت.

والی کندز می گوید که آنان می کوشند نخست مراکز آنان را از بین برده و بعدا عملیات تصفیه را آغاز کنند.

وی می گوید:”ما می‌خواهیم که نخست مراکز عمده دشمن‌ را در مناطق مختلف مورد حمله قرار دهیم، سپس به پاکسازی ساحات که طالبان حضور دارند می پردازیم.”

 کندز از ولایت های نا امن کشور محسوب می شود، گرچند نیروهای امنیتی در این ولایت بار ها عملیات تصفیوی را غرض پاکسازی این ولایت از وجود طالبان راه اندازه کرده اند؛ اما به گفته باشنده های محل زمانی که نیرو های امنیتی ساحه را ترک کرده اند، دوباره طالبان در آن حضور یافته اند.