گروه جدید چهارجانبه ضد تروریسم با حضور پاکستان ایجاد شد

CHINبعد از مذاکرات چهارجانبه با حضور افغانستان، امریکا، چین و پاکستان که بی نتیجه ماند؛ حالا “گروه چهارجانبه ضدتروریسم” با حضور پاکستان ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این گروه با حضور مقامهای نظامی افغانستان، چین، پاکستان و تاجیکستان تشکیل شده است.

در افتتاح و ایجاد این گروه، قدم شاه شهیم، رئیس ستاد ارتش افغانستان، راحیل شریف، فرمانده ستاد ارتش پاکستان، جنرال فنگ فنگویی، رئیس ستاد ارتش چین و رئیس ستاد نیروهای مسلح تاجیکستان در شهر ‘سین کیانگ’ چین حضور داشتند.

در این نشست مشترک، بر تشکیل یک گروه چهارجانبه مبارزه با تروریسم توافق شد.

بر اساس این توافق، همکاری و تعامل در راستای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی به عنوان اصلی ترین تهدید منطقه، محور اصلی فعالیت های این گروه چهارجانبه خواهد بود.

هر چهار طرف متعهد شدند که تمام توان خود را در مسیر همکاری های چهارجانبه برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و به ویژه در چهار کشور عضو این گروه به کار گیرند.

تبادل اطلاعات، ظرفیت سازی برای مبارزه با تروریسم، برگزاری تمرین های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم و برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه از جمله دیگر موضوع های مورد توافق چهار کشور بود.

در این نشست همچنین توافق و تاکید شد که تمام تصمیم ها در حوزه فعالیت های این گروه چهارجانبه، بطور مشترک و جمعی و با مشورت هر چهار عضو آن اتخاذ شود.

علاوه بر این توافق شد که اقدام ها و فعالیت این گروه چهارجانبه در چهارچوب مقررات و قوانین بین المللی و سازمان ملل از جمله ‘ضرورت احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها و عدم تجاوز و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها’ باشد.

این گروه در حالی بر عملی شدن شماری از تعهدات تاکید دارند که پیش از این نیز پاکستان بارها بر برخی تعهدات در نشست های بین المللی و چهارجانبه پافشاری کرده اما در عمل هیچ اقدامی نکرده است.

نمونه بارز آن عدم عملی نشدن تعهدات اسلام آباد در قبال مذاکرات چهارجانبه صلح افغانستان است.

این عدم صداقت پاکستان در قبال تعهدات مذاکرات چهارجانبه باعث شد تا روابط کابل – اسلام آباد تیره شود.

اعضای این گروه چهارجانبه جدید امیدوارند با این اقدام تازه، بتوانند مانع از رشد تروریسم و افراط گرایی در منطقه از جمله مانع از ظهور گروه های تروریستی و افراطی جدید شوند و با همکاری یکدیگر، امنیت و ثبات را به ویژه به افغانستان و پاکستان بازگردانند.

حال باید دید که این گروه تازه چه پیامدهایی در پی خواهد داشت و اسلام آباد در این گروه تازه چه اهدافی را دنبال می کند؟

Author

About Author