کمیسیون مستقل انتخابات در پی کاهش مراکز رای دهی در ولایت پنجشیر

۲۰ قوس ۱۳۹۶

گزارش‌های به خبرگزای خاورمیانه رسیده است که کمیسیون مستقل انتخابات قصد دارد مراکز رای دهی را در ولایت پنجشیر کاهش بدهند.

در این مورد محمد منصور عنابی معاون دفتر مطبوعات مقام ولایت پنجشیر در این مورد به خبرگزاری خاورمیانه گفت که « کمیسیون مستقل انتخابات قصد دارد از هر ولسوالی سه و چهار دانه مراکز رای دهی را حذف میکند.»

در ادامه عنابی گفت که « این در حالی است که مردم تقاضای ایجاد مراکز رای دهی بیشتری در این ولایت هستند نسبت به کوهستانی بودن و سعب العبور بودن این ولایت باید در هر منطقه باید مراکز رای دهی باشد.»

در این مورد خواستیم نظر کمیسیون مستقل انتخابات را بگیریم که موفق نشدیم.

همچنان این اتفاق در حالی به مراکز رای‌دهی پنجشیر می افتد که حکمتیار چند روز قبل به کمیسیون انتخابات رفته بود و طرحِ را برای برگزاری انتخابات ارایه کرده بود و دیروز در ولایت خوست در مورد ولایت‌های بامیان، دایکندی و پنجشیر حرف‌های نفاق افگنانه زد.

انتخابات

پنجشیر

حکمتیار

راهی دهی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.