کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید غیرسیاسی باشد

13529117_1018563638219878_8970256356765946308_nمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان می گوید که اجراآت در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید تخنیکی و غیر سیاسی باشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قبل از ظهر امروز نشستی به منظور بررسی وضعیت اصلاحات در ادارات حکومتی، به ریاست رئیس جمهوردر ارگ دایر شد.

در این نشست اعضای رهبری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی حضور داشتند، ابتدا اعضای رهبری کمیسیون در خصوص اجراآت کاری این اداره به رئیس جمهور معلومات ارائه نمودند.

آنان گفتند، کمیسیون بر اساس پلان استراتژیک این اداره کار می‌نماید که هدف اصلی آن  بهبود مؤثریت و مفیدیت در ادارات، تقویت ساختارها و ظرفیت‌ها، هماهنگی، انسجام و نظارت از پروسه اصلاحات می‌باشد.

اعضای کمیسیون خاطر نشان کردند که انستیتیوت خدمات ملکی در بخش ارتقای ظرفیت از چند سال بدینسو فعال بوده و شماری زیادی از جوانان را آموزش داده است. آنان گفتند که در نظر است تا برنامه‌های تخصصی برای ارتقای ظرفیت کارمندان تا سطح ماستری راه اندازی گردد.

همچنان تصریح گردید که این کمیسیون در زمینۀ جندر و جذب بیشتر خانم‌ها در ادارات دولتی کار نموده و برنامه‌های آموزشی زیادی را در سطح مرکز و ولایات به آنان فراهم نموده است.

آنان اظهار داشتند که در بخش نظارت و ارزیابی کارکرد وزارت خانه‌ها و اخذ امتحانات، کمیسیون به مشکلات مواجه است و نیز در بخش ارتقای ظرفیت از لحاظ بودجه مشکلات وجود دارد.

 اعضای رهبری کمیسیون گفتند که در راستای ساده سازی سیستم‌های اداری کار صورت گرفته و طرح تعدیل قوانین خدمات ملکی، اجراآت اداری و تشکیلات اساسی نیز آماده شده است.

در جلسه اضافه گردید که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بخش ساده سازی سیستم‌ها با آنکه حدود ۹۴ مورد اداری را ساده سازی نموده، اما هنوز هم شماری از ادارات از سیستم‌های کهنۀ اداری استفاده می‌کنند. آنان از تداخل وظیفوی نیز یاد نموده، گفتند که باید بخاطر از بین رفتن این مشکل میان ادارات تفکیک وظایف صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور پس از استماع گزارش و معلومات اعضای کمیسیون، با تأکید گفت که همه ادارات بشمول وزارت خانه باید با تفکیک وظایف کار کنند و و ظایف شان مشخص باشد، تا از تداخل وظیفوی جلوگیری صورت گیرد و این موضوع نیز در قانون تشکیلات در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور اضافه کرد که باید معلومات درست و تصویر واضح از ادارات دولتی ارائه گردد، که بر اساس آن پالیسی حکومت ساخته شود. وی همچنان گفت که پروسۀ معاشات در ادارت باید واضح و طبقه بندی گردد.

رئیس جمهور گفت که اصلاحات باید فرد محور نبوده، بلکه نهاد محور باشد و تغییراتی که به وجود می‌آید برای همه قابل درک باشد. وی تأکید کرد که اجراآت در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید تخنیکی و غیر سیاسی باشد.

رئیس جمهور غنی گفت که مردم خواهان آوردن اصلاحات می‌باشند و نظر و قضاوت آنان در رابطه به حکومت و اصلاحات نهایت مهم است و همه باید بدانیم که طی سال‌های گذشته در این زمینه چه قدر کار صورت گرفته است.