کمک نظامی چین، تداوم اعتماد به مردم افغانستان

82135214-70839101مشاور شورای امنیت ملی، اولین کمک نظامی چین به دولت افغانستان را تداوم اعتماد به مردم و ملت افغانستان و سرآغاز برنامه مشترک برای مبارزه با ترویسم دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اولین کمک نظامی جمهوری چین امروز (۱۳سرطان) به دولت جمهوری اسلامی افغانستان تسلیم داده شد.

محمد حنیف اتمر در زمان تحویل گیری این کمکها، ضمن قدردانی از دولت چین، این کمک ها را سرآغازی برای برنامه مشترک مبارزه با تروریسم دانست.

به گفته وی، ارائه این کمک ها بیانگر درک مشترک چین و افغانستان در مورد مبارزه با تروریسم است؛ چون این پدیده حد و مرز نشناخته و تمام منطقه را مورد تهدید قرار داده است.

اتمر اظهار داشت که ادامه کمک های چین، ناتو، امریکا و هند نشان دهنده اعتماد بزرگ به افغانستان و هبستگی و همدلی با مردم کشور است.

مشاور شورای امنیت ملی تاکید کرد که از این کمک ها در ارتقای قابلیت های رزمی اردو و پولیس ملی استفاده خواهد شد.

بر اساس معلومات منبع، این کمکها شامل تجهیزات نظامی، اسلحه، مهمات و اسکنرهای تلاشی برای استفاده در چهار دروازه کابل است.

به گفته وی، طبق وعده چین، هواپیماهای انتقالاتی این کشور نیز به زودی در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار خواهد گرفت.

این در حالی است ک چندی پیش نیز محموله کمک نظامی روسیه شامل ده ها هزار ملی کلاشینکوف در اختیار نیروهای امنیتی کشور قرار گرفت.

هند نیز چند بال هواپیما به نیروهای امنیتی کمک کرده بود.