کشف یک ذخیرگاه سلاح در ولایت پروان

مقامات امنیتی ولایت پروان از کشف و ضبط یک ذخیرگاه سلاح در ولسوالی کوه صافی این ولایت خبر داد.

مقامات امنیتی ولایت پروان از کشف و ضبط یک ذخیرگاه سلاح در ولسوالی کوه صافی این ولایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامات امنیتی میگویند: این ذخیرگاه سلاح مربوط به مخالفان مسلح حکومت بود و از آن برای هدف قرار دادن میدان هوایی بگرام و ولسوالی کوه صافی این ولایت استفاده می کردند.

این در حالیست که هر از گاهی میدان هوایی بگرام شاهد حملات راکتی بوده است.