سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

کشف مخفیگاه جنگ افزار در پروان

n00043521-bدر نتیجه عملیات موظفین امنیت ملی، یک مخفیگاه جنگ افزار هراس افگنان در ولایت پروان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی، این مخفیگاه از ولسوالی جبل السراج کشف شده است.

ریاست امنیت ملی می گوید که تروریستان قصد داشتند با استفاده از این مهمات، حمله ‌های تروریستی زنجیره ای در پروان راه ‌اندازی کنند که پیش از وقت مخفیگاه آنها شناسایی شد.

به نقل از خبرنامه، از این مخفیگاه ۹۳ میل تفنگچه، ۱۰ میل کلاشینکوف، ۹ میل کلکوف، چهار میل کرینوف، دو میل سلاح ام۴، بیش از ۱۰هزار و صد فیر مرمی تفنگچه و ۹هزار فیر مرمی کلاشینکوف به دست آمده ‌است.

این در حالی است که هفته گذشته نیز یک مخفیگاه سلاح و مهمات شورشیان طالب در ولایت لوگر کشف و ضبط شده بود.

تدابیر جدی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته به ویژه اختطاف

وزارت امور داخله، برای مبارزه جدی با جرایم سازمان یافته به ویژه اختطاف، تدابیر ویژه ای روی دست گرفته و مسوولین پولیس که سهل انگاری داشته باشد را تحت پیگرد قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این تصمیم وزارت امور داخله بر اساس فیصله اخیر شورای امنیت ملی کشور روی دست گرفته شده است.

به همین منظور وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ای آورده است که این تدابیر امنیتی به منظور جلوگیری از جرایم سازمان یافته به ویژه اختطاف روی دست گرفته که بر مبنای آن، پس از این، هرگاه در ساحه تحت مسوولیت آمرین حوزه های امنیتی و فرمانده هان پولیس ولسوالی ها، اختطاف و سایر جرایم به وقوع بپیوندد، با مسوولین پولیس مربوطه که وظایف خود را به درستی انجام نداده باشند برخورد می شود.

در خبرنامه آمده است که این مسوولین پولیس مورد بازپرس قرار گرفته و به دلیل سهل انگاری و غفلت وظیفه ای تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ریاست عمومی تفتیش وزارت امور داخله وظیفه دارد تا از چگونگی تطبیق این امر، به گونه دقیق و همه جانبه نظارت کند.