کار سخت مجلس نماینده گان به نتیجه رسید

۲۸ سرطان ۱۳۹۵

13714556_1127689967292122_2005610222_nمجلس نماینده گان پس از رد دو لیست اعضای این مجلس برای حضور در کمیته مشترک در مورد فرمان تفنینی اصلاحات انتخاباتی، امروز موفق شد اعضای خود را معرفی کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مجلس نماینده گان در دو نشست گذشته در تاریخ 24 و 26 سرطان، افراد معرفی شده برای حضور در کمیته مشترک را رد کرده بود.

اما در نشست امروز (28سرطان) قدرت الله ذکى، صديق احمد عثمانى، ناجيه بابکرخيل، عبدالقادر ځاځى وطن دوست، نثار احمد فيضى غوريانى، عبيدالله بارکزى، حاجى محمد صالح، کبرا مصطفوى، محمد هاشم مهدوى و محمدسرور عثمانى به عنوان اعضای کمیته مشترک انتخاب شده و مورد اعتماد مجلس قرار گرفتند.

به گفته ظاهر قدیر، معاون اول مجلس که ریاست نشست امروزی را به عهده داشت، این افراد از سوى کميسيون امور عدلى و قضايى معرفی شده اند.

اظهارات قدیر با واکنش حاجی محمد عبده، عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس روبرو شد، به نوعی که عبده می گفت این افراد از سوی هیئت اداری تعیین شده و لیست اعلام شده با افراد تعیین شده از سوی این کمیسیون تفاوت دارد.

به این ترتیب و با انتخاب اعضاى کمیته مشترک، انتظار می رود که سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات اداری نیز مشخص شود.

این فرمان دو بار از سوی مجلس نماینده گان رد شد؛ اما از سوی مجلس سنا مورد تائید قرار گرفت.

اصلاح نظام انتخاباتى، يکى از مواد مهم توافقنامۀ سياسى ايجاد حکومت وحدت ملى به حساب می آید.

مطابق ماده صدم قانون اساسى، موضوعی که از سوی دو مجلس شورای عالی با اختلاف روبرو باشد به کمیته مشترک هر دو مجلس راجع می شود.

قابل ذکر است که به همین منظور مجلس سنا در تاریخ ۲۳سرطان، حسيب الله کليمزى، مولوی محی الین منصف، محمد حسن هوتک، فرهاد سخی، عزیز مصلح، انارکلی هنریار، محمد علم ایزدیار، محمد حنیف حنفی، نجیبه حسینی و صدیقه بلخی را به عنوان نماینده گان خود در کمیته مشترک معرفی کرده بود.

اصلاحات انتخاباتی،

امور عدلی،

انتخابات،

توافقنامه سیاسی،

فرمان تقنینی،

قضایی،

کمیته مشترک،

مجلس سنا،

مجلس نمایندگان،

هیئت اداری،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed