سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

کار بازسازی استیدیوم ورزشی ولایت قندوز 25 فیصد پیش رفته است

پروزهمسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت قندوز میگویند  که  کار بازسازی استیدیوم ورزشی که از سوی این ریاست در چمن سپین زر ساخته میشود با سرعت جریان داشته و توقع میرود تا مطابق به میعاد از قبل تعیین شده؛ امور کاری آن تکمیل و به بهره برداری سپرده شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالبصیر مرشد رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت قندوز عملی شدن این پروژه را یکی  از دست آورد های بزرگ دولت و مردم در ولایت کندز میخواند.

«چندی قبل استیویوم وزشی ولایت قندوز سنگ تهداب اش به حضور داشت مقامات بلند رتبه دولتی در در این ولایت گذاشته شد که در حال حاضر 25 فیصد کار عملی  آن پیش رفته است استیدیوم ورزشی در محوطه12 جریب زمین ساخته میشود که همزمان گنجایش سه هزار نفر تماشاچی را دارد همچنان این استیدیوم سه میدان ورزشی دارد که عبارت از فوتبال ، والیبال ، بایسکیتبال و میدان دوش ؛ و یک تعمر دو منزله دارد که اطاق های وی آی پی ، تشناب های مجهز همچنان یک تعمیر دوطبقه برای مهمانان داخلی وخارجی در آن در نظر گرفته شده است«

ولایت قندوز مرکز زون شمالشرق است و همه ساله مسابقات مختلف ورزشی در این ولایت راه اندازی میگردد که اعمار این استیدیوم میتواند مشکلات ورزشکاران و تماشاچیان را از ناحیه دسترسی به یک مکان  ورزشی معیاری  که پیش از آن به آن دسترسی نداشتند برطرف سازد.