چین آماده همکاری برای حل مسئله افغانستان

8f4a7739b60140628a2e19ba5986e3f6چین با اشاره به آمادگی این کشور برای کمک به مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد: “مذاکرات صلح” تنها “راه واقع‌بینانه” برای حل مسئله افغاستان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، “هو جونینگ”، سخنگوی وزارت خارجه چین درباره روند سازش در افغانستان گفت: چین از مذاکرات صلح میان دولت افغاستان و طالبان حمایت می‌کند.

وی در ادامه به اهمیت نقش همه طرف‌های مرتبط به اوضاع افغانستان به خصوص پاکستان در پیشبرد مذاکرات صلح اشاره کرد و گفت: چین امیدوار است که همه طرف‌ها در مسیر درست حرکت کنند و بتوانند با اعتمادسازی، مذاکرات صلح را به پیش برند و تلاش‌های مستمری برای دستیابی به صلح نهایی در افغانستان داشته باشند.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: طرف چینی آماده همکاری نزدیک با طرف‌های درگیر بوده و نقش سازنده خود را برای ادامه مذاکرات صلح و سازش در افغانستان ادامه می‌دهد.