چور و چپاول در اداره ورزش کشور

معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی افغانستان در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور غنی، از چور و چپاول بی حد در این اداره دولتی پرده برداشته است.

14100362_1233330776698377_51385525571201275_n

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ناصر هوتکی که چندی پیش از سوی رئیس جمهور به عنوان معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی گماشته شد، با نشر نامه ای سرگشاده به شخص تعیین کننده اش، از پست خود استعفا داده است.

در این نامه سرگشاده آمده است :«با اندوه باید بگویم که در مبارزه با مافیای چور و چپاول نه توان جدل داشتم و نه قدرت مبارزه. نه سلاح دفاع داشتم و نه پول تطمیع. نه وجدان خفته داشتم و نه آشنایی با ترفندهای معامله.»

ناصر هوتکی اظهار داشته است که :«با دریغ و درد که نتوانستم از سد سدید تیکه ‌داران و فسادپیشه گان و فرصت طلبان بگذرم و اینک با استعفای خودم از معاونیت فنی و مسلکی که یک پست عالی و با ارزش است، اعتراض خود را ابراز کنم؛ گرچه می دانم که این فریاد اعتراض در این صحرای بی پایان تاراج و غارت بازتابی نخواهد داشت.»

به باور وی، اداره ورزش افغانستان از بدو تاسیس تا کنون دچار نارسایی ‌ها و کاستی‌ های فراوانی بوده و بیشتر مسوولان این اداره سال‌ های سال با بی‌ کفایتی تمام بر آن حکمروایی ناشیانه کرده اند.

هوتکی گفته است؛ یکی از دلایل عمده عدم توجه به ورزش نبود درک و آگاهی درست‌ دولت ‌مردان افغان از دولت‌ های چپی و راستی تا دولت کنونی از اهمیت ورزش برای سلامت جامعه، افتخار آفرینی از رقابتهای جهانی و تقویت پروسه طبیعی ملت سازی بوده است و دقیقاً به همین دلایل، نظام های افغانستان همواره ضعیف ‌ترین‌ها و بیکاره ‌ترین ‌ها را به رهبری ورزش منصوب کرده اند.

معاون مستعفی فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی با اشاره به وضعیت نامناسب ورزش کشور اظهار داشت که «ورزش افغانستان هیچ ‌گاهی تا بدین پیمانه دچار تشتت و پراگنده‌ گی و بی‌ برنامه‌ گی نبوده است. ورزش افغانستان هیچ‌ گاهی تا بدین حد از فقدان یک مدیریت آگاه رنج نبرده است و تا این سطح در سراشیبی سقوط قرار نداشته است. این همه، ره‌آورد حکومت وحدت ملی و ارکان این حکومت و حمایت شماری از نزدیکان شما (رئیس جمهور) در اداره امور است.»

وی با انتقاد از کارکردهای رئیس جمهور در عدم تعیین افراد شایسته در پست های دولتی میگوید که رئیس جمهور از یک سو با دلایل واهی و سلیقه‌ های سیاسی به شماری از فرزندان راستین کشور مجال کار در بدنه حکومت نمیدهد، از سوی دیگر با دلایل بی ‌بنیاد؛ اما از نوع دیگر، شمار زیادی از نهادهای فنی و مسلکی را به بهانه ‌های مشارکت ملی به دست غیر‌فنی ‌ترین ‌ها و غیر‌مسلکی‌ ترین ‌هایی سپرده که حتی از سواد ابتدایی فنی و مسلکی در آن عرصه ها برخوردار نیستند.

هوتکی به صورت مشخص به ریاست تربیت بدنی اشاره کرده و آورده است که در این میان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به عنوان یگانه نهاد عالی دولتی که مسوولیت رهبری خانواده میلیونی ورزش کشور را به عهده دارد، بیشترین آسیب را از این عملکرد رئیس جمهور متقبل شده است.

13770323_1827522740809599_7444542724736141133_n

وی دوره فعلی را یکی از تاریک‌ ترین و سیاه‌ ترین دوره ‌های ورزش افغانستان می داند به این دلیل که بی ‌توجهی و بی تفاوتی رئیس جمهورر و مداخلات اعضای بلندپایه حکومت، عرصه ورزش را جولانگاه جنرالان نظامی ساخته و هر لحظه زیر چکمه های این جنرالان له میشود.

هوتکی می گوید «با ایجاد المپیک های موازی، فرصت به شماری از فرصت طلبان و حقه بازان و کلاهبرداران و شارلاتان ها فراهم شد تا به سوءاستفاده و بهره کشی از فدراسیونها بپردازند. شمار فدراسیون ‌های موازی از ده فراتر رفت و هر روز به این رقم افزوده می ‌شود و تیکه داران شناخته شده ورزش به بهانه خدمت به ورزش و با استفاده از ترفندهای ماهرانه، از ورزشکاران سوءاستفاده می کنند و کاروان هر لحظه به پیش رونده ورزش را با سکوت و سقوط مواجه کرده اند.»

به باور هوتکی، ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به عنوان یگانه نهاد عالی دولتی ورزش افغانستان که مسوولیت رشد و بالنده گی و همه گانی ساختن ورزش و حمایت از فدراسیونها و تیم های ملی و در کلیت مسوولیت رهبری ورزش را در کشور به عهده دارد، تا گلو در منجلاب فساد بی ‌پیشینه غرق است.

بر اساس اظهارات وی، سوءاستفاده‌ های فراوان مالی تنها بخشی از مشکلات اداره ورزش افغانستان است. انتصاب غیرقانونی و سلیقه ای آمرین ورزشی ولایات، انتصاب غیرقانونی آمرین شعبات در مرکز، تعیین غیرقانونی افراد خارج از اداره به حیث سرپرست در ریاست‌ ها و آمریت ‌های اداره، انتصاب غیرقانونی افراد در بخش‌ های مالی و اداری و حفظ غیرقانونی حکم رئیس جمهور مبنی به لغو تعیین سرپرست ‌ها و ده ‌ها مورد دیگر بخش دیگری از عملکرهای فراقانونی این اداره است.

وی می گوید که در چند ماه گذشته موارد متعدد چور و چپاول در بخش‌ های اداری و مالی را بار بار به سمع ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش رسانده‌ و اتمام حجت کرده‌ است؛ اما متاسفانه تا امروز هیچ گامی برای تغییر و اصلاح و حتا جلوگیری از چور و چپاول برداشته نشد.

از وجود فساد گسترده در ریاست تربیت بدنی و ورزش در حالی یاد می شود که سه ورزشکار اشتراک کننده کشور در مسابقات المپیک ۲۰۱۶ ریو، نیز با مصارف شخصی خود در مسابقات اشتراک کرده و شماری از تیم های ورزشی نیز به دلیل کمبود بودجه، از حضور در مسابقات محروم می شوند.