چه کسی به دنبال نفاق قومی و مذهبی است؟

نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، نامزدان را در تلاش برای کسب رای و پیروزی به تحرک واداشته و آنها کوشش می کنند تا از هر راهی به پیروزی دست یابند.

شاید یکی از راه ها، حمایت از بخش ها و طبقاتی برای ایجاد نفاق بین قشرها و طبقات دیگر باشد که احتمال دارد نامزدان از آن استفاده کنند.

اما خطرناک ترین راه می تواند ایجاد نفاق قومی و مذهبی باشد که در نوع خودش می تواند تبعات سنگین و یا هم کسب رای داشته باشد.

در همین رابطه در حدود یک هفته پیش شاهد برگزاری نشستی به عنوان «انسجام شیعیان غیر هزاره» بودیم که در خیمه لویه جرگه برگزار شد.

برگزار کننده گان «شورای هماهنگی اقوام تشیع افغانستان غیر از هزاره» از جمله افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی هستند و یکی از آنها مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی و تجارتی بود که گمانه زنی ها در مورد نفوذ رئیس جمهور برای مبارزات انتخاباتی را پررنگ تر می سازد.

انسجام شیعیان مشکلی ندارد اما این ماده اساسنامه این شورا: «در چوکات هیأت رهبری از تمامی اقوام تشیع که عبارت اند از قزلباش، بیات، افشار، سادات، تاجیک، پشتون، بلوچ، خلیلی، باید یک نماینده حضور داشته باشند» نشان می دهد که به شدت به دنبال حذف هزاره ها از جمع خود هستند.

نباید فراموش کنیم که هزاره ها بزرگترین قومیت شیعه در افغانستان هستند و این اقدام آشکارا نشان می دهد که این تشکل، عمدا سازمانی غیرهزارگی است و بربنیاد حذف هزاره ها از بدنه جامعه شیعه افغانستان بنا شده است.

آیا نباید از گذشته درس گرفت؛ آیا نمی دانیم که بحران ها و مشکلات در کشور نتیجه نفاق ما بوده اند؟

بنیانگذاران این شورا، فلسفه وجودی انسجام شیعیان غیر هزاره را حق تلفی هزاره ها و افراط در هزاره گرایی میدانند، به باور آنها، رهبران قوم هزاره، حقوق سیاسی جامعه شیعه را اعم از سادات، قزلباش، بیات،‌ تاجیک شیعه، پشتون شیعه و… را دریافت میکنند ولی صرف به قوم هزاره اختصاص میدهند.

مسوولان این شورا به صراحت گفته اند که دیگر حاضر نیستند کسی به جای آنها تصمیم گرفته و از آنها به عنوان «بانک رای» استفاده کنند.

اما نکته جالب این است که قوم «بیات» که بعد از قوم هزاره بیشترین شیعه در افغانستان را دارد با ایجاد شورای انسجام شیعیان انتقاد کرده است.

این قوم گفته است که شورای قوم بیات افغانستان تا فعلا با هیچ انجمن، نهاد، احزاب، تکت های انتخاباتی و شوراهای دیگر کدام معامله سیاسی نکرده است.

قوم بیات ایجاد شورای انسجام شیعیان غیر از هزاره را باعث ایجاد تفرقه دانسته و تصریح کرد که از تفرقه میان اقوام شریف و نجیب افغانستان هرگز حمایت نمی نماید.

این قوم به صراحت حضور بخشی از اقوام بیات را عمل شخصی دانسته است.

باید تاکید کرد که تشکیل یک کنگره شیعی غیرهزارگی، هیچ سنخیتی با سیره و صفات پیشوایان تشیع در طول تاریخ ندارد. امام علی (ع) ۲۵ سال برای وحدت، سکوت کرد. اگر او پیشوا و امام است پس بلند کردن صدای تفرقه و خودکامه گی، چه نسبتی با آموزه های ایشان دارد؟

از جانب دیگر، این اقدام، تشیع را در افغانستان نه تنها قوی تر نمی سازد که تضعیف نیز می کند و فاشیست های دین ستیز و قوم گرا را ترغیب می کند تا صف شیعه و هزاره را از هم جدا کنند.

ایجاد چنین شوراها از سوی حامیان آن حفره عمیقی بین شیعیان کشور ایجاد می کند و باید برای آنها ثابت کرد که این اقدامات نمی تواند راهی برای کسب رای در انتخابات باشد.

آیا رسیدن به ریاست جمهوری، ارزش ایجاد تفرقه در اقوام و مذاهب دارد؟ اگر رئیس جمهور با استفاده از مشاورانش در پی این اقدام باشد، ضربه ای سهمگین خواهد خورد؛ چون تنها بخش کوچکی از شیعیان در شورا حضور دارند و بخش عمده ای از آنها که صاحب قدرت و علم هستند، با آن مخالفت کردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *