چهار مشاور جدید برای ارگ مقرر شد

۲۱ جوزا ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازه گی چهار مشاور جدید در بخش های مختلف برای ریاست جمهوری برگزیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی بر بنیاد یک فرمان جمعه خان همدرد را به عنوان مشاور امنیتی، قطب‌الدین هلال را به عنوان مشاور صلح، اکرم خپلواک مشاور سیاسی و خالد فاروق را به حیث مشاور امور داخلی‌اش برگزیده‌است.

جمعه خان همدرد از ولایت بلخ است، پیش از این به عنوان والی بلخ، جوزجان و پکتیا کار کرده‌است.

قطب‌الدین هلال نیز در خوست به دنیا آمده و به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ارتباط دارد.

او خودش را برای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته نیز نامزد کرده بود.

اکر خپلواک که به عنوان مشاور امور داخلی مقرر شده نیز پیش از این در پست وزیر سرحدات اقوام و قبایل و والی پکتیا کار کرده‌ است.

افغانستان،

ریاست جمهوری،

مشاور،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed