چهار تن در ولایت بغلان زخمی شد

۱۷ سرطان ۱۳۹۵

افراد مسلحدرگیری میان دو گروه متخاصم در قریه زرد اصفهان ولسوالی جلگه که بامداد روز اول عید آغاز شد و چندین ساعت ادامه یافت باعث جراحت 4 تن گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بابه افضل فرمانده پولیس ولسوالی جلگه به خبرگزاری خاور میانه گفت: این درگیری بر خواسته از خصومت های ذات البینی بوده که هر از گاهی درین منطقه رخ می دهد.

به گفته وی درگیری از سوی پولیس مهار شده و اوضاع تحت کنترول آنان قرار دارد.

اما خبرهای تایید نشده از کشته شدن 2 تن درین درگیری حاکی است.

یکماه پیش نیز درگیری میان این دو گروه متخاصم در ولسوالی جلکه باعث کشته شدن 3 تن گردیده بود.

4 زحمی

افراد مسلح

بغلان

درگیری

غیر مسئول


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed