اسد ۲۴, ۱۳۹۹

پیشرفت و امنیت افغانستان سیاست اصولی ایران است

ZARIFوزیر امور خارجه ایران در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان، پیشرفت و امنیت افغانستان را سیاست اصولی ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد حنیف اتمر شام دیروز با محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد.

در این دیدار ظریف اظهار داشت که افغانستان برای ایران همسایه ای دوست است و پیشرفت و امنیت این کشور به مانند پیشرفت و امنیت ایران محسوب می شود.

به گفته وی، همکاری های دوجانبه نیاز دارد تا در تمامی زمینه ها تا حد ممکن توسعه یابد و بیش از گذشته نهادینه شود.

در عین حال محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان با اشاره به برادری و دوستی بین دو کشور ایران و افغانستان گفت: همکاری با ایران برای افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی پروژه چابهار را نشانه ای مثبت از آغاز همکاری های اساسی دو کشور توصیف نمود.

این در حالی است که صبح دیروز، اتمر با دبیر شورای امنیت ملی ایران دیدار کرده و بر تحکیم روابط بین دو کشور تاکید کرد.