پیدا شدن جسد ۳ تن از ۵ مسافر ربوده شده در شاهراه غزنی – زابل

پنج تن از مسافرینی که دو شب پیش توسط افراد ناشناس در شاهراه غزنی- زابل ربوده شده بود جسدهای سه تن شان پیدا شده است.

پنج تن از مسافرینی که دو شب پیش توسط افراد ناشناس در شاهراه غزنی- زابل ربوده شده بود جسدهای سه تن شان پیدا شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، یک مقام در فرمان‌دهی پولیس ولایت زابل که نخواست نامش افشا شود به رسانه ها گفته است که پنج‌ مسافر دوشب‌پیش در قلات، مرکز زابل توسط افراد مسلح ناشناس با موترشان ربوده شدند.

به گفتۀ منبع این افراد از ولایت غزنی بوده‌اند و از ولسوالی مقر غزنی به طرف زابل در حال حرکت بوده‌اند.

او گفت که سه‌ تن از این افراد جسدهای‌شان در ولایت زابل دریافت شده‌است.

گروگان‌گیری در ماه‌های اخیر در افغانستان به یک حرکت جدید تبدیل شده و نگرانی‌های جدیدی را نیز به بار آورده‌است.