اسد ۱۶, ۱۳۹۹

پولیس آمریکا ۲۰ معترض را در ایالت میرلند دستگیر کرد

577f4f8f28f09در تظاهراتی که در روز شنبه در ایالت مریلند امریکا به وقوع پیوست معترضین بزرگراه بین ایالتی ۸۳ را مسدود ساختند.

پولیس بالتیمور، ایالت میرلند امریکا در جریان تظاهرات علیه خشونت و رفتار نژادپرستانه پولیس بیش از ۲۰ معترض را دستگیر کرد.

تظاهر کنندگان خواهان نظارت یک هیات غیرنظامی از تحقیقات پولیس درباره اعمال خشونت بار و رفتار نژادپرستانه افسران شدند.

 همچنان معترضان خواهان صرف حداقل ۱۰ درصد بودجه پولیس برای برنامه های اجتماعی شدند.

چندی قبل گلوله باری های مرگبار پولیس علیه سیاهپوستان در “باتون روژ” ایالت لوئیزیانا و “سنت پول” مینه سوتا باعث تجمع گسترده علیه رفتار پولیس با شهروندان به ویژه اقلیت گردید.

بنابر آمارهای رسمی، پولیس امریکا در سال ۲۰۱۵ بیش از یک هزار و ۱۵۰ نفر که حداقل ۳۲۱ نفر آن سیاه پوست بود کشته اند.