پنج مقام بلند رتبه وزارت امور داخله تحقیق قرار گرفتند

16-6-30-2014371بیش از ده تن از مقام ‌های وزارت امور داخله به شمول پنج مقام بلندپایه در پیوند به حمله پنجشنبه بر کاروان پولیس های تازه فارغ شده از آکادمی پولیس میدان وردک تحت تحقیق و بازپرس قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، پنجشنبه هفته گذشته کاروان موترهای حامل افسران تازه فارغ شده از آکادمی پولیس میدان وردک در منطقه قلعه حیدرخان کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه ۳۳ افسر کشته و ۷۹ تن دیگر نیز زخمی شد.

مقام ها در وزارت امور داخله می گویند که این افراد بعد از بررسی های هیئت تعیین شده برای بررسی حمله یادشده برای تحقیق معرفی شده اند.

به گفته این مقام ها، در بین این افراد؛ برید جنرال محمد حسن عالمی فرمانده عمومی جلب و جذب، برید جنرال رگبار فرمانده، سمونوال گل سعید مدیر عمومی محلات تجمع، سمونوال احمدالدین وهاب مسوول انتقال و جنرال ذکریا فرمانده عملیاتی مرکز آموزشی ولایت میدان وردک حضور دارند.

پیش از این وزارت امور داخله گفته بود که این قضیه به صورت جدی پیگیری شده و عاملین آن نیز تحت بازپرس قرار خواهند گرفت.

مجلس نماینده گان و سنا نیز به صورت جدی خواهان رسیده گی به این قضیه شده و از حکومت خواسته بودند تا عاملین آن را به مردم معرفی کنند.

طالبان مسلح نیز مسوولیت این رویداد را به عهده گرفته بودند.