پرونده قتل بانو فرخنده به زودی به دادگاه عالی فرستاده میشود

دادستانی کل افغانستان اعلان کرده است که بررسی ها درباره قتل خانم فرخنده به مرحله ی نهایی رسیده و به زودی پرونده آن به دادگاه عالی فرستاده می شود.

دادستانی کل افغانستان اعلان کرده است که بررسی ها درباره قتل بانو فرخنده به مرحله ی نهایی رسیده و به زودی پرونده آن به دادگاه عالی فرستاده می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل تاکید کرده است که هیچ یک از متهمین پرونده قتل بانو فرخنده رها نشده اند.

آقای عزیزی تصریح نموده است: ما از سوی ادارۀ لوی سارنوالی این موضوع را رد می کنیم. هیچ متهمی تا کنون رها نشده البته در این دوسیه، همه متهمین هنوز هم تحت نظارت است و دوسیه های شان به محکمه فرستاده می شود.

گفتنی است که وزارت داخله در پیوند به قتل بانو فرخنده بیش از ۵۰ نفر را دستگیر کرده اند که ۲۹ تن از آنان پولیس هستند.

Author