پدری به جرم تجاوز بالای دخترش در جوزجان بازداشت شد

پولیس ولایت جوزجان از بازداشت یکتن به اتهام تجاوز جنسی بالای دخترش در ولسوالی آقچه خبر می دهد.

مل پاسوال رحمت الله ترکستانی فرمانده پولیس جوزجان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این شخص باشنده ولسوالی آقچه است و از سوی پولیس بازداشت شده است.

nkafghanistan

وی در حالی که هویت این شخص را فاش نساخت؛ از ارسال پرونده برای تحقیقات بیشتر به دادستانی خبر داد.

ترکستانی می گوید که این دختر و مادرش اکنون در خانه امن ولایت جوزجان انتقال داده شده اند.

تجاوز جنسی بالای دختران و پسران یکی از معضلات عمده اجتماعی در کشور به حساب می آید که بر اساس آمار ارائه شده از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان، این معضل سالانه افزایش یافته است.