اسد ۱۵, ۱۳۹۹

پایان داعش در عراق نزدیک است

139310171727084064458004دبیر کل سازمان بدر عراق به این باور است که اگر دولت این کشور امکانات لازم را درسال جاری فراهم کند گروه تروریستی داعش نابود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هادی عامری، دبیرکل سازمان بدر عراق می گوید: بدون وجود امنیت در حمرین، ولایت ذی قار نیز امنیت نخواهد داشت. بدون امنیت در الانبار، بغداد امنیت نخواهد داشت. بدون آن که شیعه امنیت داشته باشد، سنی امنیت نخواهد داشت و بالعکس.

در بیانیه دفتر عامری آمده است: حملات تروریستی در کشورهای اروپایی به خاطر نبود امنیت در سوریه است.

وی خاطرنشان کرد: چالش‌ها همچنان وجود دارد اما اگر دولت امکانات کافی را فراهم کند، وعده می‌دهیم امسال کار داعش را در سرتاسر عراق یک‌سره کنیم.

دبیرکل سازمان بدر عراق یادآور شد: ماموریت دوم ما، بازگشت آوارگان است که برای تحقق آن به رغم تمام اتهام‌های باطل علیه نیروهای داوطلب مردمی عراق خواهیم کوشید.

وی گفت: اصلاح واقعی، اخراج گروه تروریستی داعش است. همچنین اصلاحات نباید تاثیری بر جنگ علیه داعش داشته باشد یا باعث تاخیر در تامین نیازمندی‌های نبرد شود.

عامری خاطرنشان کرد که ارتش، نیروهای داوطلب بسیج مردمی و عشایر عراق به نبرد علیه داعش برای آزاد سازی اراضی اشغال شده از سیطره این گروه تروریستی ادامه می دهند.