پاکسازی ولسوالی سانچارک ولایت سرپل از وجود طالبان مسلح

مقام های امنیتی در ولایت سرپل از پاکسازی ولسوالی سانچارک از وجود طالبان مسلح خبر میدهند.

411

عبدالقیوم باقی زوی فرمانده پولیس ولایت سرپل به خبرگزاری خاورمیانه گفت: پس از عملیات تصفیوی که از یک هفته بدینسو درین ولسوالی آغاز شده با وارد شدن تلفات سنگین به این گروه بخش های بزرگی ازین ولسوالی پاکسازی شده است.

به گفته فرمانده پولیس ولایت سرپل بخش های که یک هفته پیش تحت کنترول طالبان مسلح درامده بود آنان ازین مناطق متواری شده و درین بخش ها پوسته های امنیتی نیروهای خیزش مردمی دوباره افراز و این نیروها تجهیز نظامی شده اند.

فرمانده پولیس سرپل اضافه کرد که درین عملیات پاکسازی نزدیک به ۳۰ طالب مسلح کشته و زخمی شده اند.

وی علاوه کرد که این عملیات تا پاکسازی کامل این ولسوالی ادامه خواهد یافت.

محمدنور رحمانی یک عضوی شورای ولایتی سرپل نیز دست آوردهای اخیر نیروهای امنیتی را درین ولسوالی چشمگیر خوانده و خواهان ادامه این عملیات در بخش های شد که در آن طالبان مسلح متواری شده اند.
پیش ازین از احتمال سقوط ولسوالی سانچارک به دست طالبان مسلح سخن زده شده و مقام های امنیتی این ولایت تامین شدن و برطرف شدن هرگونه خطرات احتمالی درین ولسوالی اطمینان می دهند.

گفته می شود با پاکسازی بخش های ازین ولسوالی که زیر کنترول طالبان مسلح درامده بود، بازگشت دوباره خانواده های بیجا شده در اثر جنگ ها آغاز شده است.