وقوع آتش سوزی در ساحه قوای مرکز شهر کابل

۲ دلو ۱۳۹۲

دقایق قبل آتش سوزی نستبا قوی در ساحه ای موسوم به قوای مرکز شهر کابل رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این آتش سوزی ناشی از شارتی برق بوده و در آن چندین دکان پرزه جات و وسایل موتر آتش گرفته و شعله های آتش در حال گسترش می باشد.

نیروهای امنیتی بخصوص پولیس ضد حوادث و اطفائیه با موتر آب پاش و ضد حریق در ساحه رفته و در تلاش مهار کردن آتش هستند.

در این آتش سوزی چندین دوکان که در آن وسایل موتر از جمله ، تایر، موبلین، تیل،  روغنیات و سایر لوازم و قطعات ماشین موجود بوده آتش گرفته و خسارات هنگی را تا کنون به بار آورده است.

 در باره تلفات جانی ناشی از  این رویداد تا کنون گزارشی منتشر نشده و اطفائیه شهر کابل در تلاش مهار کردن این آتش سوزی است.

آتش سوزی

امنت

کابل

گسترش


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.