وزیر مالیه در جلسه عمومی مجلس سنا حضور یافت

۳۰ عقرب ۱۳۹۴

مجلس سنااکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور بنا به درخواست اعضای مجلس سنا، امروز شنبه (۳۰ عقرب) در جلسه عمومی اعضای مجلس سنا حضور یافت و در باره چگونگی بودجه سال ۱۳۹۵ کشور صحبت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  اعضای مجلس سنا در قسمت بودجه عادی، انکشافی، ولایتی، تعادل در بودجه، پروژه های انکشافی، پروژه های اختیاری و غیر اختیاری و موارد دیگر بودجه ملی سال ۱۳۹۵ سوالاتی از وزیر مالیه داشتند.

وزیر مالیه کشور در پاسخ به سوالات اعضای مجلس گفت: بودجه ملی سال ۱۳۹۵ به اساس امکانات، ساختار دولت، تعادل میان مصارف و عواید، تعهدات دونر ها، عواید داخلی، پروژه های بزرگ مالی و تکمیل پروژه های در حال جریان و تمرکز روی موثریت پول ترتیب شده است.

وی افزود: وزارت مالیه نهایت تلاش نموده تا بودجه ملی سال ۱۳۹۵ را  بطور عادلانه با درک واقعیت ها، اولویت ها و نیازمندی ها ترتیب نماید.

گفتنی است که وزیر مالیه افغانستان ( ۱۷ عقرب ) سال جاری بودجه ملی ۱۳۹۵ را به مجلس سنای کشور ارایه نمود و از آنها خواستند که نظریات و پیشنهادات ایشان را با وزارت مالیه شریک نمایند تا یک سند ملی و جامع به ملت تقدیم گردد.

این در حالیست که بودجه ملی سال ۱۳۹۵ مبلغ ۴۶۱.۸ میلیارد افغانی است که شامل ۲۸۳.۳ میلیارد افغانی بودجه عادی و  ۱۷۸.۵ میلیارد افغانی بودجه انکشافی در نظر گرفته شده است.

1395

بودجه

سنا

مالیه

ملجس

وزیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed