اسد ۱۴, ۱۳۹۹

وحشت اسرائیل از حملات سایبری در روز قدس

13530439_615767385251109_1029228750_nهکرهای ضد اسرائیلی حامی مردم فلسطین ،اسرائیل را به حالت وضعیت آماده باش برای روز قدس قراردادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دستگاه های امنیتی اسرائیل از ترس حملات سایبری در روز قدس به حالت آماده باش در آمدند به طوری که منابعی اعلام  کردند گروه ۸ و واحد سایبری ارتش اسرائیل که از گروه های سایبری متمرکز در حوزه شناسایی تهدیدات سایبری می باشند گزارشهایی به صورت محرمانه اعلام کردند که اسرائیل منتظر حملات پیشرفته سایبری ازطرف گروه های ضد اسرائیلی مانند ۷ اپریل، quds freedom ، مقاومت اسلامی  باشند.

با توجه به سابقه ضد اسرائیلی در بین هکرها و حملات های گسترده در جهت حمایت از مردم فلسطین رژیم اسرائیل یکی از اهداف هکرها به صورت ثابت بوده و این امر موجب شده که اسرائیل هزینه و فناوری های پیچیده زیادی را بکارگیری کند ولی هکرهای ضد اسرائیل  از اهداف خود دست بر نداشته اند.

کارشناسان بر این باورند که هکرها حملات خود را تغییر داده اند و دیگر در لحظه  اقدامات خود را انجام نمی دهند و نوع حملات به صورتی پیشرفته ایی شده است که هکر با گرفتن دسترسی بر اهداف خود به دنبال ایجاد نوعی بمب ساعتی مقرر در روز قدس می باشند که اگر سیستم سایبری اسرائیل در روز قدس محدودیت و قطعی ایجاد کرده از قبل اهداف تعیین و اقدام انجام گیرد تا به اهداف حمایتی خود برسند.