والی پیشین هرات از چنگ آدم ربایان در پاکستان آزاد شد

سید فصل الله وحیدیسید فضل الله وحیدی، والی پیشین هرات که چندی قبل توسط آدم ربایان در آسلام پاکستان ربوده شده بود، شب گذشته توسط پولیس پاکستان آزدا شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای وحیدی به تاریح ۲۳ دلو در اسلام آباد پاکستان ربوده شده بود او شب گذشته توسط پولیس از منطقه مردان ایالت خیبر پشتونخواه از نزد آدم ربایان آزاد شده است.

وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد سید فضل الله وحیدی در نتیجه تلاش پولیس پاکستان در منطقه مردان ایالت خیبر پشتونخواه از چنگ آدم ربیان رهاشده و عبدالله وحید پویان جنرال کنسولگری افغانستان در پشاور سپرده شده است.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از توجه و تلاش های مقام های جمهوری اسلامی پاکستان و پولیس آن کشور برای رهایی آقای وحیدی ابراز قدردانی نموده و ادامه همکاری های دو کشور در چنین موارد و در سایر عرصه ها را مؤثر و ضروری می داند.