سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

هند در بندر چابهار ایران سرمایه گذاری میکند

896c99a4-e2d6-4ad7-a3c1-3d94a9bd220fوزیر ترانسپورت بحری هند اعلام کرد کشورش برای گسترش همکاری های اقتصادی و تجارتی با ایران، یک تریلیون روپیه در بندر چابهار ایران سرمایه گذاری میکند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیتین گادکاری وزیر ترانسپورت هند میگوید: سرمایه گذاری درآن بندر بستگی به نتایج مذاکرات با ایران دارد و بدنبال کاهش تحریم علیه ایران، حکومت هند خواستار احداث یک کارخانه کود کیمیاوی درچابهار و انکشاف حوزه گازی در ایران است.

وزیر ترانسپورت بحری و زمینی هند در ماه ثور سال روان با سفر به ایران قرار داد سرمایه گذاری هشتاد و پنج ملیون دالر در بندر چابهار را با عباس اخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران منعقد کرده بود.