همکاری گروه های تروریستی در مقابله با داعش

20 ژوئن 2015

منابع آگاه در سوریه گزارش داده‌اند که گروه‌های وابسته به زهران علوش در جلسه‌ی هماهنگی با سایر گروههای هم پیمان و فرماندهان نظامی تصمیم گرفته‌اند افرادی را که با گروه داعش همکاری و همپیمان می‌شوند را محاکمه و در صورت قطعی شدن موضوع برای جلوگیری از روند رو به رشد خیانت در درون گروه به نفع داعش آنها را در ملاء عام و در نزد سایر نیروها اعدام کنند.

در حال حاضر بیش از ۷۰ نفر در مناطق قابون، دوما، حلب و ادلب شناسایی و در انتظار محاکمه هستند.

تروریستی ،

داعش،

زهران علوش،

سوریه ،

فرماندهان ،

گروههای ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed