همایش معرفی حامیان تروریسم در غرب آسیا

indexهمایش معرفی حامیان تروریسم در غرب آسیا با حضور سخنرانانی همچون دکتر تسلیم احمدرحمانی (رئیس شورای سیاسی مسلمانان هند)، دکتر ظفراسلام خان (کارشناس مسائل خاورمیانه)، خانم تسنیم کوثر(دبیر شورای سیاسی مسلمانان هند)، ابهیمنیو کوهر( ریس گروه انقلاب جوانان هند) در دهلی نو برگزار شد.

دراین نشست که با عنوان «بررسی حامیان تروریسم در غرب آسیا» در دهلی نو و با مدیریت دکتر تسلیم احمد رحمانی برگزار گردید، افراطی گرایی و اثرات مخرب آن در جهان اسلام مورد بررسی قرار گرفت. این نشست که با سخرانی شش تن از شخصیت های علمی و سیاسی همچون دکتر ظفر الاسلام خان، آبی آنو، مجتبی فاروق، قاسم رسول الیاس و خانم تسنیمه کوثر همراه بود، به تلاش های غرب برای برافروختن آتش اسلام هراسی و تروریست جلوه دادن مسلمانان پرداخت.

دکتر تسلیم احمد رحمانی با اشاره به این سؤال که چه کسانی سعی دارند مسلمانان را تروریست جلوه دهند اظهار داشت: «همه دنیا می دانند که صهیونیست ها پشت تمام مسائل جهان هستند و هدفی جز توسعه جغرافیایی و ایدوئولوژیک خود ندارند.» وی با اشاره به جریان انتفاضه و تلاش مردم فلسطین با دست های خالی در دفاع از سرزمین های خود، گفت: «اینان تروریست هستند اما اسرائیل تا دندان مسلح تروریست نیست! حماس فرزند خلف سرزمین های اشغالی است که شجاعانه در مقابل تروریسم دولتی اسرائیل ایستاده است. دنیا می داند که چه کسی تروریست است و چه کسی نیست.» دکتر رحمانی سازمان تروریستی داعش را بزرگترین تهدید منطقه به شمار آورد و افزود: «همه مسلمانان فریاد می زنند داعش جرئی از اسلام و مسلمین نیست. »

از سویی دیگر دکتر ظفر الاسلام خان، سردبیر روزنامه ی ملی، ریشه های ایجاد سازمان تروریستی داعش را در تشکیل صهیونیسم در خاورمیانه دانست و افزود: «در هیچ مکتب دینی- اسلامی کشتار انسان ها آموزش داده نمی شود. طالبان و داعش از تعلیم دیدگان مدارس اسرائیلی و آمریکایی هستند تا اسلام و مسلمین را بدنام کنند. »

آبی منیو ، سخنران دیگر این نشست با اشاره به دست داشتن چند کشور خاص در پرورش یافتن تروریسم در منقطه تأکید کرد: « خاتمه دادن به شعارهای آمریکا علیه تروریسم‌ بزرگترین قدمی است که باید براشته شود. درحال حاضر کسانی که می خواهند معنی دموکراسی را به ما بیاموزند خود با این واژه بیگانه هستند.

ایشان اعدام شیخ نمر را هم محکوم کرده و از جوامع بین الملل خواست که برای دموکراسی در این کشور تلاش کنند. ایشان ضمن محکوم کردن بمباران مناطق مسکونی یمن توسط عربستان سعودی تصریح کرد که آمریکا و اسراییل هم در کشتار مردم یمن دست دارند و افسران ارتش آمریکا و اسراییل در این جنگ حضور دارند لذا سازمان ملل در اِین مورد دخالت نمی کند . ابی منیو کوهر از همه سازمان های حقوق بشری خواست که برای جلوگیری از این جنایات در کشور یمن حمایت خود را اعلام کنند و برای شیخ نمر یک کمیته بین المللی باید تشکیل دهند چرا که این اعدام غیر قانونی انجام داده شده است.

همه سخنرانان اسراییل و آمریکا را به عنوان ریشه همه تروریسم جهان معرفی کردند و هیچ کدام از سخنرانان از عربستان سعودی حرفی به میان نیاوردند.

فقط ابی منیو صریحا عربستان سعودی را محکوم کرد وتصریح کرد که عربستان سعودی همه خواسته های استعمار جهانی را در این منطقه بر آورده می کند و آل سعود با مسلمانان هیچ ربطی ندارد.

از سویی دیگر مجتبی فاروق، با اشاره به نبود دید تحلیلگرانه درباره ی اتهامات ایالات متحده، مسلمانان را به بهبود اوضاع منطقه فراخواند.

قاسم الرسول دیگر اندیشمند حاضر در این نشست، با بررسی تاریخی سیاست های ایالات متحده و اسرائیل علت متوسل شدن غرب به اتهاماتی چون تروریسم و افراط گرایی علیه مسلمانان را در تغییر حکام مستبد و دیکتاتور کشورهای منطقه و آغاز جنبش های دینی آزاده خواه برای رهایی از استبداد عنوان کرد. وی افزود: «قدرت هایی که خاورمیانه را بخشی از سرمایه خود می دانستند، فریاد آزادی خواهی در خاورمیانه را سرکوب می کنند و در این راستا تا کنون از گروه هایی —به ظاهر اسلامی— استفاده کرده اند. چنان که پس از آزادی افغانستان توسط مجاهدین و احتمال ایجاد حکومت اسلامی، طالبان را در این کشور بوجود آوردند. »

تسنیمه کوثر نیز با محکومیت جنایات سازمان تروریستی داعش، با بیان این پرسش که «اگر گروه های تروریستی چون بوکوحرام و داعش مسلمانان واقعی هستند، چرا با یکدیگر متحد نمی شوند و اسرائیل را نابود نمی کنند؟» پبش بینی کرد هدف بعدی امریکا و اسرائیل در راستای سیاست های شوم خود، نابود کردن ترکیه از درون خواهد بود.