هفت شهرک برای معلولان در هرات ساخته می شود

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازیسید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی کشور از ساخت هفت شهرک‌ و متجمع‌های مسکونی در ولایت هرات خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر امور شهر سازی به ولایت هرات سفر کرده و از ساختن شهرک ها در ولسوالی های این ولایت و ده‌ها مراکز مسکونی در مرکز این ولایت توسط وزارت شهرسازی خبر داده است.

نادری وزیر شهرسازی گفته است هفت شهرک برای معلولان با مساحت ۶۲۳۴ جریب و بیش از هشت هزار نمره رهایشی در مرکز و ولسوالی‌های هرات نقشه کشی شده است.

وزیر شهر سازی گفته است در صورت آماده شدن اسناد زمین، ۹ شهرک دیگر نیز در ولسوالی های ولایت هرات ساخته می‌‎شوند و وزارت شهرسازی برای گسترش شبکه ای آب رسانی در ولسوالی‌های این ولایت نیز همکاری خواهد کرد.

آقای نادری افزوده است می‌خواهد هرات ولایتی باشد که نقشه شهری در آن تطبیق شود و گفته است به زودی کار ساخت ۱۰هزار واحد مسکونی در این شهر شروع می‌گردد.

Author

About Author