سرطان ۲۵, ۱۳۹۹

هزاران بیجاشدگان جنگ به ولایت بلخ آواره شدند

476685521مقامات محلی ولایت بلخ در شمال کشور می گویند که هزاران نفر بیجاشدگان جنگ از ولایات قندوز، فاریاب و هلمند به شهر مزارشریف مرکز ولایت بلخ آوره شده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ادامه جنگ های شدید در ولایات‌ شمال و شمال شرق کشور باعث شده هزاران تن از شهروندان ولایات قندوز، فاریاب و هلمند به ولایت بلخ بروند.

عبدالصبور قادری، رئیس اداره مهاجرین ولایت بلخ گفته است که شمار زیادی از بیجاشدگان در اثر ادامه جنگ های اخیر افزایش یافته ۲۳ هزار نفر از شهروندان سه ولایت به ولایت‌ بلخ آمده و در این‌جا مسکن گزیده اند.

همچنین فضل احمد عظیمی معاون وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک نشست خبری در ولایت بلخ گفت در اثر جنگ‌های داخلی شمارزیادی از شهرندان کشور بیجا شده اند که بیشتر آنها از ولایت‌های فاریاب و هلمند هستند.

آقای قادری می‌گوید که سه هزار تن از آغاز سال جاری در اثر جنگ در ولایت شان بیجا شده و به بلخ آمده اند و بیست هزار تن دیگر نیز در مدت ۵ سال گذشته به ولایت بلخ بیجا شده اند.

ولایت بلخ در شمال کشور یکی از ولایت‌های امن کشور به شمار می‌رود که بیشتر باشندگان ولایت‌های کندز، تخار، فاریاب و هلمند برای درامان ماندن از جنگ‌های داخلی به این ولایت رو آوردند.